• ENGLISHSTAR 2018

  ENGLISHSTAR 2018

  Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

 • Projekt Hviezdy Prešova

  Projekt Hviezdy Prešova

  Vyhlásenie najlepších žiakov

 • VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  NAJ WEBOVÉ STRÁNKY PREŠOVSKÝCH ŠKÔL

 • JASPO 2018

  JASPO 2018

  Zábavno - vedomostná súťaž pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Školský rok 2018/2019

Dňa 15.5.2019 sa uskutočnilo ďalšie stretnutie v rámci projektu „Starší mladým a naopak“ so seniormi a našimi deťmi v znamení „Máj lásky čas“. Deti sa na stretnutie tešili a pripravili si prekvapenie – papierové kytičky tulipánov. Počas spoločného posedenia deti vyrábali so seniormi srdiečka, ako znak úcty a vďaky. Ďakujeme seniorom za návštevu a už sa tešíme na ďalšie stretnutie.

 

Mgr. Veronika Repková

Potešili sme sa, keď nás knihovníčky z knižnice Slniečko pozvali na ich akciu Knihovníci Slovenska. Naši žiaci v dňoch 13. a 14. 2019 mája sa mohli zúčastniť tejto akcie a aktívne sa zapájať počas prezentovania svojich pripravených tém jednotlivými knihovníkmi z rôznych kútov Slovenska.

Májové daždivé  popoludnie spestrili pani vychovávateľky deťom z ŠKD akciou s názvom Balloon day. Chodby našej školy sa premenili na obrovskú diskotéku, kde si deti s balónami zatancovali a naučili sa nové tanečné variácie. Jede jede mašinka , Kačací tanec, Makarena, Bzum breke – keke, Detská párty, Poď cvičiť a ďalšiechytľavé skladby roztancovali celú školu  a popoludnie plné dažďa sa premenilo na popoludnie plné tanca. Všetci sa dobre zabavili a už teraz sa tešíme na ďalšie takéto veselé tanečné popoludnie.

 

Mgr. Eva Labudová

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili. Žiaci II.A triedy si pre svoje mamky ako poďakovanie pripravili Besiedku. Mamkám 10.5.2019 spestrili popoludnie básničkami, pesničkami, zostavou z gymnastiky, moderným a ľudovým tancom, dramatizáciou nielen v slovenskom, ale aj v anglickom jazyku. Na záver mamky obdarovali kvietkom, ktorý sami vytvorili.

 

Ďakujeme Vám mamky za lásku a obetavosť.                                  Žiaci II.A triedy

         Dňa 7.5. 2019 sme sa zúčastnili na zábavnom a zaujímavom popoludní pre deti školských klubov, ktoré sa konalo na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove pod názvom ,, SHARE TOGETHER“. Podujatie bolo voľným pokračovaním tradície organizovania Dňa základných škôl na PF PU.

 

Mgr. Tatiana Goliašová

Vážení  rodičia,

riaditeľstvo školy  Vám oznamuje, že   cestovné na dopravu  sa prepláca v zmysle čl. 4 - Školský obvod pre obce v spoločnom školskom obvode, platného VZN č. 1/2019 o určení školských obvodoch pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov zo dňa 21.2.2019.

 

Od 1.4.2019 bude vyplácané dopravné iba žiakom dochádzajúcim z obcí:

Brestov  (žiaci 1. - 9. ročníka), Haniska (žiaci 1. - 9. ročníka), Lažany  (žiaci 1. -  9.ročníka), Ličartovce (žiaci 5. - 9. ročníka).

 

V dňoch 08.04. – 12.04.2019 sa žiaci 5. ročníka zúčastnili jazykového kurzu v Hoteli Rysy v Tatranskej Štrbe, na ktorom rozvíjali svoje jazykové zručnosti v nemeckom, ruskom, francúzskom, španielskom a anglickom jazyku.

 

PaedDr. Marta Beňková

Vzbudiť záujem o čítanie kníh je dôležité už od útleho detstva. V marci, v mesiaci knihy a v apríli boli naši prváci slávnostne pasovaní za čitateľov knižnice Slniečko. V kráľovstve kníh nás privítali milé a usmievavé tety knihovníčky, ktoré pripravili pre deti rôzne úlohy a previedli ich priestormi knižnice. Možno aj touto milou akciou sa podarilo ukázať krásu kníh a formovať vzťah ku knižnej kultúre. Žiaci si okrem zážitkov odniesli aj vypožičané knihy. Tešili sa, že si v nich budú môcť sami čítať. Veď už poznajú skoro všetky písmená!

 

Mgr. I. Hermanovská

2. apríla žiaci 2. B triedy so svojou triednou učiteľkou Mgr. Ivetou Rennerovou navštívili Ruské centrum Prešovskej univerzity v rámci Medzinárodného dňa detskej knihy, ktorý bol vyhlásený v roku 1967 Medzinárodným výborom pre detskú knihu na počesť narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena. (1805 – 1875).

 

Spracovala: Mgr. Iveta Rennerová

Apríl je mesiac lesov. Naši žiaci počas tohto mesiaca trávia čo najviac času v prírode, či už v Škole v prírode, na exkurzii na náučnom chodníku Sigord alebo iba tak, na vychádzkach počas hodín prvouky a prírodovedy. Na našej škole si pripomíname aj Deň Zeme rôznymi aktivitami. Žiaci 1. – 4. ročníka zhotovujú výtvarné práce, plagáty, tvoria výrobky z odpadového materiálu. 

  

Mgr. Beáta Karašová