• ENGLISHSTAR 2018

  ENGLISHSTAR 2018

  Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

 • Projekt Hviezdy Prešova

  Projekt Hviezdy Prešova

  Vyhlásenie najlepších žiakov

 • VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  NAJ WEBOVÉ STRÁNKY PREŠOVSKÝCH ŠKÔL

 • JASPO 2018

  JASPO 2018

  Zábavno - vedomostná súťaž pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Školský rok 2018/2019

Marec je známy ako mesiac kníh.  Pri tejto príležitosti sme sa dňa 13.3.2019 rozhodli navštíviť knižnicu Slniečko. Pani knihovníčka prichystala  deťom zo školského klubu príjemné popoludnie.  Pripravila si pre nás rozprávku Žabiak a cudzinec. Popri čítaní si zároveň deti prezerali obrázky, ktoré sprevádzali samotný dej. Rozprávka mala poučný obsah a deti veľmi zaujala. Nakoniec sme sa pani knihovníčke poďakovali.

 

Mgr. Veronika Repková

Dňa 14.3.2019 si deti v rámci projektu „ Starší mladým a naopak“ stretli so seniormi  na Sabinovskej ulici. Deti si pre seniorov pripravili básničky a pesničky k príležitosti MDŽ a vyrobili nádherné darčeky. Potom všetci spoločne kreslili, strihali a lepili veľkonočné vajíčka a zajačikov, na farebné papiere a dokresľovali podľa svojej fantázie. Počas práce prevládala veselá a uvoľnená atmosféra.

 

vypracovala: Martina Smažilová

     V dnešnej modernej dobe je čítanie veľmi dôležité a zvlášť na 1.st. ZŠ. O tom nás presvedčili 27.2. aj žiaci 4.C pod vedením pani  učiteľky Žigovej, ktorá pripravila zaujímavú žážitkovú hodinu pre žiakov v 1.B. Hodina bola zameraná na čítanie, dramatizáciu a tvorbu M. Ďuríčekovej. Príbeh Danky a Janky vtiahol do deja všetkých, čoho výsledkom bol kvíz a ilustrácia hlavných postáv. Trieda,, dýchala,, neopakovateľnou atmosférou.

 

Pripravila : Mgr. T. Žigová

     Osvojenie si zásad zdravého životného štýlu v detskom veku je predpokladom dobrého zdravia nielen počas detstva a dospievania, ale aj v dospelosti. A práve preto aj naša škola podporujúca zdravie sa zapojila do tohto projektu. Žiaci 3.,4. a 5.ročníkov  sa v dňoch 14. a 15.2019 februára zúčastnili prednášky s odbornou výživovou poradkyňou. Prostredníctvom interaktívnych materiálov, ako sú pracovné listy a kvízy oboznámila žiakov s rizikami, ktoré so sebou nesprávna výživa prináša.

 

    Zapísala: RNDr.Michaela Baňasová

Dňa 14.2.2019 sa pod vedením vychovávateľky Mgr. Ivany Blškovej uskutočnila súťaž o Prešove, pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka v rámci školského klubu detí. Deti si overili svoje vedomosti a nadobudli nové o svojom meste Prešov, v ktorom žijú. Nadobudnuté poznatky využili vo vedomostnom kvíze. Nezabudli sme ani na ich fantáziu a kreativitu, ktoré  rozvíjali  pri vytváraní nových návrhov erbu Prešova.

 

Mgr.Ivana Blšková

V mesiaci február čítali žiaci 4.ročníka príbehy našim prvákom a žiaci 3.ročníka našim druhákom v projekte Starší čítajú mladším na tému Z rozprávky do rozprávky. V spolupráci so školským knihovníkom boli vybrané a spracované veselé príhody písané pre deti od autoriek Nataša Tanská a Jaroslava Blažková. Mladší žiaci mali možnosť vypočuť si príbehy, ktoré im čítali starší spolužiaci, obdivovať ich čitateľské zručnosti, plynulé čítanie a prácu s textom. Starším žiakom sa páčilo, ako boli mladší žiaci tichúčko a aj to, akí sú bystrí, lebo vedia odpovedať na všetky otázky z príbehov. Dúfajme, že aj takou formou boli žiaci starší i mladší motivovaní k čítaniu  a vytvorili si bližší vzťah ku knihám.

 

Mgr. Beáta Karašová

Dňa 13. marca 2019 sa vybraní žiaci a žiačky siedmeho a ôsmeho ročníka zúčastnili návštevy Denného stacionára na Sabinovskej ulici v Prešove. Cieľom návštevy bolo rozvíjanie medzigeneračných vzťahov vykonávaním spoločných aktivít a rozvíjanie úcty k starším.

 

Spoločne zdobené sklenené a keramické predmety ostávajú v priestoroch denného stacionára.

 

                                                                                                           Mgr. Beáta Papugová

Dňa 28.2.2019 sme si pre deti pripravili celoklubovú akciu pod názvom „Folklórny deň“.  Deti v skupinách tvorivo maľovali folklórne prvky na predkreslený kroj z papiera. Naučili sme sa aj pár základných tanečným krokov. Každé oddelenie bolo odmenené diplomom a vecnou cenou.

 

vychovávateľka:  Mgr.Martina Smažilová

Dňa 8.2.2019 PSK Aréna v spolupráci so ZŠ Lesnícka organizovala súťaž „Olympiáda  v korčuľovaní“ – 2. ročník. Na tejto súťaži sa zúčastnili aj žiaci 1.-4. ročníka našej školy.

 

Mgr. Ľudmila Garberová

Dňa 14.2.2019 sme v našej škole privítali našich milých seniorov z projektu „Starší mladým a naopak“,  na ktorých sme sa veľmi tešili. Po srdečnom privítaní sme sa pustili do spoločnej tvorivej práce.

 

 

Vychovávateľka: Martina Smažilová