• ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    1973 - 2023

  • ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

    ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

    1973 - 2023

Škola
Škola2

:: Školský rok 2018/2019

V piatok 7.6.2019 sa deti z ŠKD zúčastnili na zábavnom popoludní, ktoré  nieslo  názov “Indiánsky poklad". Deti si zahrali rôzne hry, napríklad Tanec kmeňa, Slepý indián, Indiánska skúška obratnosti a iné,   kde predviedli svoju šikovnosť, múdrosť, opatrnosť a zručnosť. Najdôležitejšie bolo, aby  si každé oddelenie určilo svojho "náčelníka". Úlohou "náčelníkov" bolo vyriešiť  tajničku, ktorá napovedala kde nájdu poklad pre svoj "kmeň" - oddelenie.  Po  určitom  riešení, úsudku a zvážení, náčelník náčelníkov vyriekol výsledok znenia tajničky: Indiánsky poklad nájdeme na ZŠ Kúpeľná 2. Všetky deti boli odmenené sladkosťou, oddelenia hračkami  a "náčelníci" osobným darčekom a hlasným  pokrikom od detí zo svojich "kmeňov" -  oddelení.
 

Vychovávateľka Mgr. Ľudmila Garberová 

Dňa 07.06.2019 sa v rámci projektu Starší mladým a naopak konal Športový deň. Pre seniorov a deti z mesta Prešov boli pripravené súťaže ako hod šípkami, lesná cestička,  streľba na bránku, rybník a stanovište so záchranárom, kde si deti vyskúšali svoje vedomosti. Okrem súťaží si deti prezreli areál Ekoparku a zvieratá, ktoré sa tam nachádzajú. Za absolvované súťaže boli deti odmenené sladkosťami. Deti a seniori strávili príjemný deň a navzájom sa povzbudzovali.

 

Mgr. Veronika Repková

Dňa 27.05.2019 boli deti z prvého ročníka navštíviť súkromnú materskú škôlku – Mamajáčik. Počas návštevy sme si prezreli ich krásne priestory, zahrali sa spolu s deťmi a porozprávali sme budúcim prvákom, na čo všetko sa môžu tešiť, keď sa z nich v septembri stanú školáci. Deti si v Mamajáčiku užili príjemné popoludnie, za čo sa chceme veľmi pekne poďakovať.

 

Bc. Lucia Vardžiková 

Svet živočíšnej ríše je rozmanitý a pestrý. O tom sa mohli presvedčiť aj žiaci 1. ročníkov na školskom výlete ZOO Košice. Vydali sme sa dozvedieť zaujímavosti o viac ako 280 živočíšnych druhoch. Pútavým spôsobom sme sa dozvedeli o kŕmení tučniakov.  Nášmu zraku neunikli tulene obyčajné, tukany veľkozobé či kondory veľké. Z kolekcie plemien domácich zvierat nám učarovali huculské kone. Spoznali sme aj areál medveďa hnedého, ktorý práve oddychoval. Na záver výletu žiaci ešte využili stánky s drobnosťami a občerstvením, kde si zakúpili suveníry pre seba a príbuzných.

 

Mgr. J. Augustínová, Mgr. J. Gaľanová, Mgr. Z. Stašová, Mgr. I. Hermanovská

Módni návrhári, modelky, ale i chlapci ako modeli, moderátori – tieto i mnohé ďalšie úlohy sme si vyskúšali na školskom projekte Módna prehliadka. Po celý týždeň sme pracovali na plagáte módnych návrhov a samotnej módnej prehliadky. Tento projekt nám ukázal, ako využívať učivo celého roka v praxi. Za tento týždeň sa podľa mňa ukázalo, kto je aký zodpovedný a kto vie pracovať v tíme.  

                                                                                                          

 Martin Rázus, 6.A

Pracovný postup preberaný na hodine slovenského jazyka  v 4. B sme si vyskúšali prakticky v školskej kuchynke, kde sú vytvorené výborné podmienky na prípravu chutných a zdravých jedál. Do prípravy sa zapojili všetci žiaci  či už vážením ingrediencií, alebo odkôstkovaním čerešní. Nekonečný čas pečenia sme si krátili úpravou kuchynky.

 

Mgr.Jana Zánová

  Určite každý z nás počul teórie o tom, ako ľudia pristáli alebo nepristáli na Mesiaci. Zatiaľ čo časť populácie zásadne popiera toto pristátie, iní sú presvedčení o opaku. Avšak kde je pravda? Na túto otázku sa snažili nájsť odpoveď žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ Kúpeľná na žiackej vedeckej konferencii, ktorá sa uskutočnila 16.5.2019 na našej škole.

 

Autor: Richard Gmitter 8.B

Dňa 26.04.2019 sme sa zúčastnili Dňa Zeme v Ekoparku Holá hora v Prešove. Téma tohtoročného Dňa Zeme bola „Protect our species - Chráňme naše druhy.“ Pripravené pre nás boli kvízy, hry a súťaže s témou ochrany prírody. Skladali sme  napr. veľké puzzle, výsledkom ktorých bol medveď s mláďatkom. Ďalej sme určovali stopy zvierat, ktoré boli z papiera a my sme ich mali priradiť k zvieratám. Potom sme dostali obaly od vajec, na nich sme mali nalepené čo máme zbierať, napr. kamienok, slamu, vetvičku z ihličnatého stromu, kvietok a pod.

V termíne od 8.4.2019 do 12.4.2019 žiaci štvrtého ročníka (IV.A, IV.C a IV.D) absolvovali Školu v prírode v Novej Lesnej. Prostredníctvom pracovných listov si upevnili učivo z matematiky, slovenského jazyka i angličtiny. Vedomosti z vlastivedy a prírodovedy si vyskúšali a zároveň rozširovali priamo v teréne spoznávaním prírody v Tatrách. Počas týždňa sme navštívili Štrbské pleso, Popradské pleso, Beliansku jaskyňu a prešli sme sa Starým Smokovcom. Počas prechádzky v Novej Lesnej sme si pozreli Park horských vodcov. Spoločne sme navštívili i Tricklandiu, kde mali deti možnosť vidieť a vyskúšať si silu mnohých optických ilúzií. Školu v prírode sme ukončili záverečným vyhodnotením, ktoré bolo spojené s tombolou, ako odmenou za usilovnosť a aktivitu počas celého týždňa.

 

Triedne učiteľky:      

D. Tarkaničová, E. Vašková, T. Žigová

      Dňa 29.4.2019 sa vybraní žiaci z tried druhého a tretieho ročníka zúčastnili kvízu z dopravnej výchovy pod názvom Dopraváčik. Pred začiatkom kvízu sme si spoločne zopakovali základné pojmy a informácie z dopravnej výchovy a následne žiaci v dvojiciach odpovedali na rozličné hádanky, otázky a určovali názvy dopravných značiek. V závere sme si zahrali živé pexeso a každý účastník kvízu bol odmenený za svoju usilovnosť diplomom, ktorý si mohol vymaľovať.

 

Mgr. D. Tarkaničová

Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
OK