• ENGLISHSTAR 2018

  ENGLISHSTAR 2018

  Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

 • Projekt Hviezdy Prešova

  Projekt Hviezdy Prešova

  Vyhlásenie najlepších žiakov

 • VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  NAJ WEBOVÉ STRÁNKY PREŠOVSKÝCH ŠKÔL

 • JASPO 2018

  JASPO 2018

  Zábavno - vedomostná súťaž pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Školský rok 2017/2018

Športový deň Slovenskej sporiteľne a O₂ Športovej akadémie Mateja Tótha

Dňa 12.6.2018 sa 12 žiakov 1.-4. ročníka zúčastnilo športového dopoludnia, kde v piatich disciplínach a  v pomerne silnej konkurencii prešovských škôl, ale aj škôl z blízkych obcí, súťažilo na stanovištiach. Matej Tóth  reprezentant v chôdzi na 20 km a 50 km a  olympijský víťaz z Ria de Janeiro 2016aj napriek intenzívnej príprave na ďalšie súťaže, ktoré ho čakajú, bol aktívnym podporovateľom žiakov, ktorých nabádal k  lepším výkonom. Cieľom tejto akcie bola propagácia športu a zdravého životného štýlu.

 

O₂ Športová akadémia Mateja Tótha ponúka aj prostredníctvom tejto akcie voľnočasové aktivity pre žiakov v podobe krúžkov pre každú školu, ktorá sa zapojí do hlasovania. V každom kraji vyhrá akadémiu 5 základných škôl, ktoré získajú v priebehu hlasovania najviac hlasov. Na stránke  www.dobravec.o2.sk  je možné hlasovať do 30.6.2018!

 

                                                      Podporme teda našu školu milí žiaci!

                                                                           Mgr.Jana Zánová

19.06.2018 00:00