• ENGLISHSTAR 2018

  ENGLISHSTAR 2018

  Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

 • Projekt Hviezdy Prešova

  Projekt Hviezdy Prešova

  Vyhlásenie najlepších žiakov

 • VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  NAJ WEBOVÉ STRÁNKY PREŠOVSKÝCH ŠKÔL

 • JASPO 2018

  JASPO 2018

  Zábavno - vedomostná súťaž pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Školský rok 2017/2018

Projekt Moja rodina

V priebehu mesiaca máj, v ktorom oslavujeme Deň matiek , žiaci 3. a 4. ročníkov, pripravili projektové práce na tému Moja rodina. Žiaci mali možnosť  svojimi výtvarnými a literárnymi prácami prezentovať svoju rodinu. Žiaci vo svojich projektoch preukázali veľkú mieru tvorivosti , nápaditosti a šikovnosti. Všetky práce boli zverejnené na chodbách našej školy. Veľkým ocenením  práce  našich tretiakov a štvrtákov bol veľký záujem o vystavené práce zo strany spolužiakov z ostatných tried .

 

Pripravila : Paed Dr. Bucková

19.06.2018 00:00