• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Školský rok 2017/2018

Návšteva Mestskej polície v Prešove

Dňa 28. a 29. septembra 2017 navštívili žiaci prvého ročníka Mestskú políciu v Prešove. Oboznámili  sa s prácou  Mestskej polície, preverili si poznatky  z oblasti bezpečnosti  cestnej premávky  a vyskúšali si povinnú výstroj a výzbroj mestského policajta. Ďakujeme Mestskej polícií v Prešove za ochotný a milý prístup.

 

PaedDr. Natália Fečíková

05.10.2017 00:00