• ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    1973 - 2023

  • ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

    ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

    1973 - 2023

Škola
Škola2

:: Školský rok 2017/2018

Dňa 15.06.2018 sa v rámci projektu „Starší mladým a naopak“ konal celodenný výlet do najzábavnejšej galérie v Starom Smokovci – TRICKLANDIA. Seniori spolu s deťmi navštívili Tricklandiu -  je to miesto, kde sme zažili jedinečné putovanie Slovenskom v galérii trick-artu a optických ilúzií. V jej priestoroch sme našli námety slovenských ľudových povestí, rozprávok, ako aj reálie obcí a zámkov Slovenska. Bola to naša posledná spoločná akcia v tomto školskom roku. Už teraz sa tešíme na ďalší školský rok a našich seniorov.

 

 Bc. Lucia Vardžiková

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí 01.06.2018, sa stretli žiaci so seniormi v rámci projektu „Starší mladým a naopak“. Stretnutie prebiehalo v krásnom prírodnom areáli Ekoparku Holá hora v Prešove. Nechýbala ani pani primátorka Andrea Turčanová, ktorá nás prišla pozdraviť a zasúťažiť si spolu s nami. Seniori si pripravili rôzne súťaže ako hod granátom, šípky, prenos loptičky v polievkovej lyžici, rybárčenie nad fľašou a veľa ďalších vtipných súťaží. Okrem súťaží si deti prezreli areál Ekoparku a zvieratá, ktoré sa tam nachádzajú. Za absolvované súťaže boli deti odmenené sladkosťami. V Ekoparku bolo slnečno a teplo, príjemne a veselo. Tešíme sa opäť na ďalšie stretnutie.

 

Bc. Lucia Vardžiková

V priebehu mesiaca máj, v ktorom oslavujeme Deň matiek , žiaci 3. a 4. ročníkov, pripravili projektové práce na tému Moja rodina. Žiaci mali možnosť  svojimi výtvarnými a literárnymi prácami prezentovať svoju rodinu. Žiaci vo svojich projektoch preukázali veľkú mieru tvorivosti , nápaditosti a šikovnosti. Všetky práce boli zverejnené na chodbách našej školy. Veľkým ocenením  práce  našich tretiakov a štvrtákov bol veľký záujem o vystavené práce zo strany spolužiakov z ostatných tried .

 

Pripravila : Paed Dr. Bucková

Dňa 12.6.2018 sa 12 žiakov 1.-4. ročníka zúčastnilo športového dopoludnia, kde v piatich disciplínach a  v pomerne silnej konkurencii prešovských škôl, ale aj škôl z blízkych obcí, súťažilo na stanovištiach. Matej Tóth  reprezentant v chôdzi na 20 km a 50 km a  olympijský víťaz z Ria de Janeiro 2016aj napriek intenzívnej príprave na ďalšie súťaže, ktoré ho čakajú, bol aktívnym podporovateľom žiakov, ktorých nabádal k  lepším výkonom. Cieľom tejto akcie bola propagácia športu a zdravého životného štýlu.

 

                                                                           Mgr.Jana Zánová

 

Dňa 22.5.2018 sa na ZŠ Kúpeľná konalo zábavné, vedomostné,  súťažné  popoludnie pod názvom: „Slovensko v Európe“. 

Žiaci súťažili v 10 vedomostných úlohách týkajúcich sa Slovenska a následne v 10 športových aktivitách. Za každú splnenú úlohu dostávali body vo forme symbolov.

 

                                                                                       zapísala: Mgr. Martina Smažilová

Na deň OŽAZ -u som sa už dlhšie tešil. Rozmýšľal som, čo sa v tých dňoch bude diať, aký bude program a tak podobne. V pondelok, teda v teoretický deň sme sa učili o dopravnej výchove, o tom, ako si máme nasadiť plynové masky v prípade mimoriadnych, život ohrozujúcich situáciách, o topografických značkách a ešte o tom, ako sa máme zachovať, keď sa nejaký človek zraní, zlomí si nohu, popáli sa, vyvrtne si členok, atď. V utorok, teda v deň praktický  sme svoje vedomosti a zručnosti z predošlého dňa využili vonku na školskom dvore.

Zážitkové učenie je súčasťou vyučovania slovenského jazyka a literatúry, a preto sme spolu s ôsmakmi navštívili miesta, na ktorých zanechali stopu naši významní spisovatelia – P. O. Hviezdoslav, Martin Kukučín. Keďže  títo spisovatelia žili na Orave a neodmysliteľnou súčasťou literatúry sú i dejiny, nazreli sme i do komnát Oravského hradu.

 

                                                                            Mgr. Katarína Pappová

Vážení rodičia!

            Riaditeľstvo základnej školy  oznamuje, že z dôvodu organizačného zabezpečenia Školskej májovej akadémie konanej dňa 25.5.2018, sa upravuje vyučovanie nasledovne:

1.- 3. VH vyučovanie podľa rozvrhu

11:00 hod. dopoludňajšie vystúpenie v PKO

Po ukončení programu  sa vo vyučovaní  nepokračuje.

ŠKD je v prevádzke  do 16:30 hod.

 

PaedDr.Eva Bilišňanská

          riaditeľka školy

Dňa 16.5. 2018 pre deti školského klubu Babadlo pripravilo zaujímavé divadelné predstavenie. Tak ako v bájkach je častým hrdinom líška, tak aj v tomto predstavení sprevádza diváka spolu s múdrou sovou. Líška sa počas dňa stretne s havranom, ktorý doplatí na svoju hlúposť, pýchu a príde o syr. Návšteva pána bociana presvedčí líšku, že každému patrí, čo jeho je. Zistí, že nenásytnosť sa nevypláca a že všade je dobre, ale doma najlepšie.

 

Toto predstavenie bolo pre deti veľmi poučné a zároveň strávili príjemné popoludnie.

Mgr. Tatiana Goliašová

V dňoch 16.4. - 20.4.2018 v krásnom prostredí Vysokých Tatier v Hoteli Rysy*** (Tatranská Štrba) absolvovali žiaci 5. ročníka jazykový kurz, na ktorom rozvíjali svoje jazykové zručnosti v anglickom, nemeckom, ruskom a španielskom jazyku. Pod vedením PaedDr. Marty Beňkovej, Mgr. Kataríny Lažovej, Mgr. Lenky Kušnírovej, Mgr. Viery Brendzovej, Mgr. Miroslavy Chovancovej a Mgr. Petra Mašiku žiaci prežili krásnych 5 dní, ktoré boli nasýtené slovíčkami, dialógmi, gramatikou, ale aj zábavou, hrami, piesňami a smiechom. 

Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
OK