• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Školský rok 2015/2016

Poznáme Naj webové stránky prešovských základných škôl

V úvode školského roka 2016/2017 sa v rámci projektu IQkids uskutočnila zaujímavá akcia. Školáci „si posvietili“ na webové stránky základných škôl v Prešove. Hodnotenie sa začalo už koncom prázdnin, kedy sledovali stránky škôl, informovanosť a pripravenosť na školský rok. Kým niektoré školy doteraz „žijú minulým školským rokom“, väčšina z nich sa pripravila zodpovedne. Pozrite si hodnotenie prešovských školákov projektu IQkids.

 

 

 

Vyhodnocovanie internetových stránok základných škôl v Prešove sa začalo sledovaním internetových prezentácií (stránok) od posledného augustového týždňa a pokračovalo až do prvého dňa stráveného v škole. Jeho súčasťou  boli názory rodičov, starých rodičov, ale aj stredoškolákov a vysokoškolákov, bývalých žiakov základných škôl. Tri základné školy s najlepším hodnotením IQkids vyhrávajú knižné odmeny a DVD filmy, ktoré môžu využiť vo vyučovacom procese, príp. darovať svojim žiakom. Odmeny posielame v priebehu septembra.Najlepšie hodnotenie spomedzi základných škôl dostala základná škola na Kúpeľnej ulici. Stránka je profesionálna, vynikajúco graficky vybavená, lákavá na prvý pohľad, webové sídlo, kde si svoje nájdu žiaci, rodičia i starí rodičia. Ocenená bola predovšetkým aktuálnosť, prehľad aktivít (aj história), internetová žiacka knižka, emailové adresy zamestnancov, možnosť dohodnúť si konzultácie, či jazykový časopis Šafran, školská televízia, zoznam pomôcok, rôzne dokumenty a tlačivá na stiahnutie, žiacky parlament, ponuka záujmových útvarov, úspechy, olympiády, súťaže, školský klub detí, oznamy jedálne, atď.


zdroj: http://iqkids.sk/naj-webstranky-skol.html

 

15.09.2016 00:00