• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Školský rok 2015/2016

Posledné vydanie Magazínu v školskom roku 2017/2018

Pozrite si posledné vydanie Magazínu v tomto školskom roku.

                                                                                                                                                             Mgr. M. Semančík

 

26.06.2018 06:00