• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Školský rok 2015/2016

Hudobné talenty 2016/2017

Informácia o súťažnej prehliadke  Hudobné talenty 2016/2017

 

Dňa 8. 11. 2016 sa uskutočnila  súťažná prehliadka Hudobné talenty 2016/2017 na ZŠ Kúpeľnej. Zúčastnilo sa na nej 50 súťažiacich z ročníkov 1. –  9.. Porota v zložení Mgr. L. Markovič – predseda, Mgr. A. Prčíková – členka, Mgr. I. Hermanovská - členka rozhodla o poradí v jednotlivých kategóriách nasledovne:

 

kategória vokálna

1. Aneta Miženková V. A

1. Andrea Tančinová V. A

2. Ili Ivančová VI. A

2. Jana Saksunová VI. A

3. Barbora Šmihulová V. B

3. Zora Šipošová V. B

 

 kategória inštrumentálna

1. Adam Horanič IV. A

2. Petronela Prokopčáková VII. A

2. Ester Halagová VII. A

3. Sára Sádecká II. A

 

kategória vokálno - inštrumentálna

1. Ester Mesárošová VII. A

2. Martin Nogrády III. B

3. Zuzana Galdunová  II. A

 

                                                                                            Mgr. Ladislav Markovič

19.11.2016 00:00