• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Školský rok 2015/2016

Webová stránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

 

V úvode školského roka 2016/2017 sa v rámci projektu IQkids uskutočnila zaujímavá akcia. Školáci „si posvietili“ na webové stránky základných škôl v Prešove. Hodnotenie sa začalo už koncom prázdnin, kedy sledovali stránky škôl, informovanosť a pripravenosť na školský rok. Kým niektoré školy doteraz „žijú minulým školským rokom“, väčšina z nich sa pripravila zodpovedne. Pozrite si hodnotenie prešovských školákov projektu IQkids.

 

zdroj: http://iqkids.sk/naj-webstranky-skol.html

Dňa 2.6.a 6.6.2016 absolvovali  žiaci 2.ročníkov výlet v Pavlovciach. Aj keď  II.C a II.D triede neprialo počasie, výlet sa vydaril. Žiaci mali možnosť sa na náučnom chodníku oboznámiť s faunou a flórou tunajších lesov, s turistickými značkami. Najväčší zážitok mali z farmy a z jej obyvateľov.


Pripravila: Mgr. Jana Augustínová

Dňa 08.06.2016 sa žiaci 9.A a 9.C zúčastnili zaujímavej exkurzie. V dopoludňajších hodinách navštívili vodnú nádrž Starina (okr. Humenné). Na vodnej nádrži im premietli zaujímavý dokument o výstavbe a význame vodnej nádrže.

 

zást. riad. Mgr. R. Klučárová, PaedDr. M. Beňková, Mgr. M. Chovancová, Mgr. J. Vozárová

 

Vedomosti o divadle a divadelnom umení získané na hodinách literatúry  si žiaci rozšírili  prostredníctvom obhliadky zákulisných priestorov  a jednotlivých sál v Divadle Jonáša Záborského. V rámci prehliadky si prezreli rekvizity, kulisy a kostýmy, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou jednotlivých inscenácií.  Okrem toho sa oboznámili so životom Jonáša Záborského a s  históriou samotného divadla.

 

Mgr. Maroš Semančík

Oznamujeme stravníkom ŠJ, že z dôvodu finančného ukončenia školského roka je možné prípadné odhlášky zo stravy akceptovať najneskôr v deň - 27.6.2016 do 14.00 hod.

 

V prípade choroby žiaka po tomto termíne je možné vyzdvihnúť obed do obedára.

Ďakujeme za pochopenie.

Dňa  2.6.2016 sa žiaci 1.A a 1.C zúčastnili  v knižnici Slniečko akcie v rámci  projektu „Celé Slovensko číta deťom“. Tento celoslovenský projekt bol zameraný na rodinu a jeho cieľom bola podpora emocionálneho zdravia deti.

Dňa 10.6.2016 sa v ŠKD uskutočnila súťaž KRÁĽOVNÁ ŠVIHADLA.

Deti súťažili v skákaní cez švihadlo rôznym štýlom.

               

vych.Kručayová

30. mája a 2. júna 2016 sa všetci prváci tešili na svoj prvý školský výlet do ZOO v Košiciach. Aj keď I.D a I.E triede nevyšlo pekné počasie , výlety sa vydarili a žiaci si odniesli veľa pekných zážitkov.Najväčší dojem v nich zanechal  DinoPark a 3D projekcia. Už teraz sa tešia na ďalší z výletov.

 

Pripravila : Paed Dr. Bucková

Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov v spolupráci s Rodičovskou radou, KR Policajného zboru a Slovenským Červeným krížom v Prešove pri príležitosti Dňa otcov organizuje dňa 24. júna 2016 športové dopoludnie.

 

Srdečne pozývame otcov, starých otcov,  aby prišli podporiť športové výkony svojich detí.

V časti 4.A triedy si žiaci vyrábali 3D modely svojich izieb. Keďže sme sa na hodinách anglického jazyka venovali precvičovaniu používania predložiek, sl.zásobe týkajúcej sa zariadenia izieb a správnej vetnej skladbe, žiaci pri prezentácii vlastnej izby ukázali ako to vynikajúco zvládli. Modely boli jedinečné a využili sme ich aj na ďalších hodinách pri precvičovaní otázok a odpovedí.

 

Mgr. Jana Vachmanská