• ENGLISHSTAR 2018

  ENGLISHSTAR 2018

  Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

 • Projekt Hviezdy Prešova

  Projekt Hviezdy Prešova

  Vyhlásenie najlepších žiakov

 • VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  NAJ WEBOVÉ STRÁNKY PREŠOVSKÝCH ŠKÔL

 • JASPO 2018

  JASPO 2018

  Zábavno - vedomostná súťaž pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Školský rok 2015/2016

Pozrite si posledné vydanie Magazínu v tomto školskom roku.

                                                                                                                                                             Mgr. M. Semančík

Z dôvodu ukončenia školského roka

a z dôvodu výpočtu množstva potravín potrebných na posledné dni môžete odhlasovať stravu  najneskôr do 25.06.2018 do 14. hodiny

 

Po tomto termíne odhlasovanie zo stravy nebude možné!

HÝBSA Slovensko

Zaži s nami deň plný športu a zábavy

 

Propozície HÝBSA Prešov

Vážení rodičia!

Riaditeľstvo školy, v mene všetkých pedagogických zamestnancov školy,  Vás pozýva na triedny aktív , ktorý sa uskutoční dňa 12.04.2018 o 16,30 hod. v triedach 1.-9. ročníka.

Zasadnutie Rodičovskej rady sa uskutoční v uvedený deň o 16,00 hod. v zborovni školy.

 

Tešíme sa na stretnutie

                                              PaedDr. Eva Bilišňanská                                                                                                                                    riaditeľka školy

8. marec je  medzinárodný sviatok, na ktorý opäť nezabudli naši spolužiaci. Tak ako aj po minulé roky, aj v tomto nás naši chlapci z 9.A milo prekvapili, keď nám v tento deň venovali krásne červené ruže. Ich vôňou každej prítomnej spolužiačke  vykúzlili úsmev na tvári, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

 

Dievčatá z 9.A

Dňa 10. februára 2017 sa pod záštitou ABC CVČ konalo krajské kolo Olympiády z ruského jazyka. Konkurencia bola veľká a jednotlivé časti olympiády náročné. Žiačka Lucia Farkašová (7.A) sa dlhodobo svedomito pripravovala, ale stálo to za to! V kategórii A1 získala 3. miesto. Srdečne blahoželáme!

 

Mgr. Juliána Vozárová

Informácia o súťažnej prehliadke  Hudobné talenty 2016/2017

 

Dňa 8. 11. 2016 sa uskutočnila  súťažná prehliadka Hudobné talenty 2016/2017 na ZŠ Kúpeľnej. Zúčastnilo sa na nej 50 súťažiacich z ročníkov 1. –  9.

 

Mgr. Ladislav Markovič

Webová stránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

 

V úvode školského roka 2016/2017 sa v rámci projektu IQkids uskutočnila zaujímavá akcia. Školáci „si posvietili“ na webové stránky základných škôl v Prešove. Hodnotenie sa začalo už koncom prázdnin, kedy sledovali stránky škôl, informovanosť a pripravenosť na školský rok. Kým niektoré školy doteraz „žijú minulým školským rokom“, väčšina z nich sa pripravila zodpovedne. Pozrite si hodnotenie prešovských školákov projektu IQkids.

 

zdroj: http://iqkids.sk/naj-webstranky-skol.html

Dňa 2.6.a 6.6.2016 absolvovali  žiaci 2.ročníkov výlet v Pavlovciach. Aj keď  II.C a II.D triede neprialo počasie, výlet sa vydaril. Žiaci mali možnosť sa na náučnom chodníku oboznámiť s faunou a flórou tunajších lesov, s turistickými značkami. Najväčší zážitok mali z farmy a z jej obyvateľov.


Pripravila: Mgr. Jana Augustínová

Dňa 08.06.2016 sa žiaci 9.A a 9.C zúčastnili zaujímavej exkurzie. V dopoludňajších hodinách navštívili vodnú nádrž Starina (okr. Humenné). Na vodnej nádrži im premietli zaujímavý dokument o výstavbe a význame vodnej nádrže.

 

zást. riad. Mgr. R. Klučárová, PaedDr. M. Beňková, Mgr. M. Chovancová, Mgr. J. Vozárová