• Tvorivé dielne v školskom klube

  Tvorivé dielne v školskom klube

  Výrova vianočných ozdôb a darčekov

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Školský rok 2019/2020

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Školský rok 2015/2016

                                           Vážení rodičia budúcich prvákov!

 

         Na  ZŠ, Kúpeľná 2, Prešov sa uskutočnil v dňoch 15.4. - 22.4.2020 aktívny zápis do 1. ročníka, elektronickou formou bez osobnej účasti dieťaťa,  na základe rozhodnutia zákonných zástupcov a na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

         Riaditeľstvo školy pozastavuje k  23.4.2020 aktívny zápis detí do 1. ročníka, pretože kapacita 4 tried v rámci  organizačného zabezpečenia 1. ročníka pre šk. rok 2020/2021 je  už naplnená.

 

           

PaedDr. Eva Bilišňanská

       riaditeľka školy

21. februára sme sa zapojili do osláv Medzinárodného dňa materinského jazyka, o tomto dni sme Vás už informovali na našej školskej stránke. Po odoslaní správy z tohto podujatia sme v tomto čase dostali potešujúcu správu, v ktorej Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nám vyslovilo poďakovanie, citujem, za inšpirujúcu informáciu – správu, v ktorej  uvádzame, ako sme si tento deň pripomenuli a aktívne originálnym spôsobom sa tak zapojili. Táto správa bude zverejnená na stránke  https://www.minedu.sk/citatelska-gramotnost

                                                             

                                                Mgr. Katarína Pappová

Vážení stravníci,

z dôvodu koncoročnej uzávierky si Vás dovoľujeme upozorniť, že  posledné možné odhlášky v mesiaci december  bude možné vykonať

                   16.12.2019 do 14. hod.

Po tomto termíne sa odhlasovať už nebude. V prípade choroby, alebo iných nepredvídaných okolností je možné si obed vybrať do obedára.

                                                            Vedúca ŠJ

Vážení rodičia, milí žiaci.

 

Nastáva čas Vianoc...

Nech vchádza pokorne a ticho do Vašich príbytkov so všetkým s čím sa spájajú najkrajšie sviatky roka.

Želáme Vám prívetivosť, znášanlivosť, láskavosť a vzájomnú spolupatričnosť . Prajeme Vám, aby ste vianočné sviatky prežili v kruhu najbližších a do  Nového roka 2019 veľa pohody, šťastia, zdravia a lásky.

 

Vianočné prázdniny začínajú 23. decembra 2018 a končia 7. januára 2019.

Školské vyučovanie začína 8. januára 2019 (utorok).

Vážení rodičia.

Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že dňa  21.12.2018   upravuje  žiakom výchovno-vzdelávací proces následovne:

1.-4.ročník končí vyučovanie 4.vyučovacou hodinou  

5.-9. ročník končí vyučovanie 5. vyučovacou hodinou 

Na poslednej vyučovacej hodine   - „Vianočná besiedka“  pod vedením tr. učiteľa.

Prevádzka ŠKD v uvedený deň bude zabezpečená v riadnom režime.

 

 

                                                                   PaedDr. Eva Bilišňanská

                                                                            riaditeľka školy

Pozrite si posledné vydanie Magazínu v tomto školskom roku.

                                                                                                                                                             Mgr. M. Semančík

Z dôvodu ukončenia školského roka

a z dôvodu výpočtu množstva potravín potrebných na posledné dni môžete odhlasovať stravu  najneskôr do 25.06.2018 do 14. hodiny

 

Po tomto termíne odhlasovanie zo stravy nebude možné!

HÝBSA Slovensko

Zaži s nami deň plný športu a zábavy

 

Propozície HÝBSA Prešov

Vážení rodičia!

Riaditeľstvo školy, v mene všetkých pedagogických zamestnancov školy,  Vás pozýva na triedny aktív , ktorý sa uskutoční dňa 12.04.2018 o 16,30 hod. v triedach 1.-9. ročníka.

Zasadnutie Rodičovskej rady sa uskutoční v uvedený deň o 16,00 hod. v zborovni školy.

 

Tešíme sa na stretnutie

                                              PaedDr. Eva Bilišňanská                                                                                                                                    riaditeľka školy

8. marec je  medzinárodný sviatok, na ktorý opäť nezabudli naši spolužiaci. Tak ako aj po minulé roky, aj v tomto nás naši chlapci z 9.A milo prekvapili, keď nám v tento deň venovali krásne červené ruže. Ich vôňou každej prítomnej spolužiačke  vykúzlili úsmev na tvári, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

 

Dievčatá z 9.A