• ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    1973 - 2023

  • ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

    ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

    1973 - 2023

Škola
Škola2

:: Školský rok 2014/2015

20.-23.8.2015 sa v Brne konali Majstrovstvá Európy v mažoretkovom športe, na ktorých sa zišli mažoretky z celej Európy. Naše mažoretky si z majstrovstiev Slovenska odniesli nominácie na Majstrovstvá Európy a tak koniec augusta prežili spolu na týždennom sústredení, ktoré bolo prípravou na najdôležitejšiu súťaž roka 2015.

V slnečné júnové popoludnie pani vychovávateľky zorganizovali pre deti ŠKD športové popoludnie pod názvom Letná olympiáda ŠKD 2015. O slávnostný ceremoniál sa postarali dievčatá  a pani vychovávateľka IV.oddelenia. Celú olympiádu umocnil slávnostný nástup, kde za sprievodu olympijskej hymny dievčatá v kostýmoch priniesli olympijský oheň a olympijskú vlajku. Sľub za všetkých súťažiacich predniesli deti  1. ročníka, kde sľúbili, že budú súťažiť čestne v duchu fair play.

6. a 7. Jún 2015 v Sabinove patril dievčenskej a ženskej kráse, šarmu a pohybu. Na súťaži v mažoretkovom športe sa zišli skupiny mažoretiek z celého Slovenska. Súťažilo sa v 4 vekových kategóriách- deti, kadet, junior a senior a vo veľkých a malých formáciách baton pom-pom, flag, mix, klasické mažoretky a show. Naše mažoretky svoju celoročnú prípravu zúročili vo všetkých kategóriách, v ktorých súťažili.

Záver školského roka je príležitosťou na zhodnotenie celoročnej práce našich žiakov. Tí sa v školskom roku 2014/2015 pod vedením vyučujúcich zapojili do jazykových, humanitných, prírodovedných a športových súťaží. Žiakom za ich úspešné umiestnenia v okresných a krajských kolách odovzdala hodnotné knižné odmeny naša pani riaditeľka, PaedDr. Eva Bilišňanská. 

 

Mgr. Maroš Semančík

   „ Ako  sa stalo, že sme pretrvali?“

 

Žiačka 9.B triedy Nina Šimková sa v júni zúčastnila  celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok  na tému „Ako sa stalo, že sme pretrvali?“. Umiestnila sa v striebornom pásme a bola pozvaná na slávnostné vyhodotenie, ktoré sa konalo v Pállfyho paláci v Bratislave dňa 23.6.2015. 

 

Mgr.Eva Magdziaková, vyučujúca slovenského jazyka

Dňa 19.júna 2015 sa uskutočnila súťaž - KRÁĽOVNÁ KRUHU.

Aby naše hodiny výtvarnej výchovy neboli len o maľovaní rôznymi technikami, tak v rámci hodiny sme sa zaujímali aj o umelecké pamiatky. Navštívili sme galériu, kde sme videli nádherné obrazy a drevené náboženské sochy. V múzeu nás upútali rôzne remeselné výrobky, ktoré zrejme používali naši predkovia a hasičská technika. Nezabudnuteľným zážitkom bola pre nás návšteva pravoslávneho chrámu, kde nám pán Gerka porozprával o ikonách a staroslovanskom písme, ktoré používajú na liturgiách. Tieto exkurzie  nás veľmi obohatili a radi navštívime tieto miesta aj inokedy.

7.B

Naša škola nám ponúka mnoho možností a jednou z nich sú aj exkurzie. Preto sme sa vybrali do Štátneho archívu mesta Prešov na podnet vyučujúcej slovenského jazyka p. uč. Palkovej. Pre nás ako deviatakov to bolo pekná skúsenosť a dozvedeli sme sa mnoho aj o histórii Prešova. Počuli sme rôzne   ̎perličky   ̎ o našom meste a videli sme aj zaujímavý dokument. A na záver sme navštívili tajné podzemné chodby Prešova. Dúfame, že sa tam opäť niekedy vrátime.

9.A

Dňa 12.6.2015 sa v areáli našej základnej školy konalo celoškolské športové dopoludnie pod názvom „Šport nás spája“. Akcia plná emócií, nasadenia, úžas- ných individuálnych, či kolektívnych výkonov, a taktiež ducha fair play, sa niesla pod patronátom pani riaditeľky PaedDr. Evy Bilišňanskej, ktorá okrem iného zabezpečila krásne teplé slnečné počasie. Realizačný tím pod vedením Mgr. Jany Zánovej, zástupkyne školy, pripravil jednotlivé stanovištia so špor-tovými disciplínami. Slávnostné otvo renie sa konalo za účasti zástupcu rodi- čovskej rady a príslušníkov štátnej i dopravnej polície.

Škola v prírode sa konala v dňoch 1.-5. júna 2015 v Tatranskej Lomnici hotel Tulipán. Švp sa zúčastnili žiaci z tried IV.A a IV.C, spolu s 3 pedagogickými zamestnancami a lekárom.

So všetkými službami hotela ako ubytovanie, stravovanie, pitný režim sme boli spokojní. Najväčší zážitok bol z turistických vychádzok, športových hier a návštevy SKI Múzeum v Tatranskej Lomnici.

 

Zapísali: Mgr. E. Vašková a Mgr. T. Žigová

Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
OK