Copyright © 2010 ZŠ Kúpeľná 2 Prešov, All rights reserved
webmasterzskuppo.sk

 

Aktuality školy: 

Počítadlo návštevnosti

Starší mladým a naopak - športový deň

Dňa 18.9.2014 sa žiaci našej školy zúčastnili zaujímavého dopoludnia v rámci projektu „Starší mladým a naopak“, ktorého cieľom je prehlbovanie vzťahov medzi deťmi a seniormi. Počas celého dopoludnia sa aktivity niesli v dobrej atmosfére plnej radosti a súťaživosti.

fotografie z akcie

 

Stanovisko MŠVVaŠ SR k zmene termínu T9-2015

MŠVVaŠ SR vyšlo v ústrety požiadavke ZŠ, ktorá sa týkala zmeny termínu celoslovenského testovania T9-2015. Testovanie sa uskutoční 15. apríla 2015 (streda) a náhradný termín testovania sa uskutoční 21. apríla 2015 (utorok).

 

 

Otvorenie školského roka s novou pani riaditeľkou

 

Po dlhých letných prázdninách sa opäť začala škola. Slávnostné otvorenie nového školského roka bol významným dňom najmä pre prváčikov. V tento dôležitý deň nechýbali ani rodičia a ostatní príbuzní, ktorí s veľkým záujmom sledovali svoje ratolesti.

viac informácií

 

Oznamy ŠJ

- stravovanie v mesiaci september

- informácie o stravovaní

Zoznam žiakov 1. ročníka

Zoznam novoprijatých žiakov

Naši deviataci sa lúčili so školou.

Tak ako rozprávka má svoj začiatok a koniec, aj čas, ktorý žiak strávi na základnej škole raz skončí. Preto Vám, milí deviataci, prajeme krásne prázdniny,  úspechy v ďalšom štúdiu, veľa zdravia a spokojnosti.

viac informácií

OZNAM

Prihláška na stravovanie na šk. rok 2014/2015